จังหวัดชุมพรขอเชิญส่งภาพเข้าประกวดในหัวข้อ “สะพายกล้อง ท่อง 8 อำเภอ @ชุมพร” (กดอ่านรายละเอียด)

13 กุมภาพันธ์ 2018 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดชุมพร กำหนดจัดงาน “โลกทะเลชุมพร” ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ชายทะเลปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและของดีจังหวัดชุมพรให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รู้จักอย่างแพร่หลาย โดย จังหวัดชุมพร ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 12 จังหวัด “เมืองต้องห้าม…พลาด” ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภายใต้ชื่อว่า “ชุมพร หาดทรายสวยสี่ร้อยลี้” จังหวัดชุมพร จึงได้ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร จัดการแข่งขันการประกวดภาพถ่าย เพื่อนำภาพไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ และจัดแสดงภายในงาน “โลกทะเลชุมพร” ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 โดยมีหัวข้อในการส่งภาพถ่าย ภาพชุด หัวข้อ “สะพายกล้อง ท่อง 8 อำเภอ @ชุมพร”


โดยภาพชุดต้องมีทั้งหมด 8 ภาพ ต่อหนึ่งชุด และทั้ง 8 ภาพ ต้องมีภาพทุกอำเภอๆ ละ 1 ภาพ ในการส่งเข้าประกวด ผู้ส่งภาพเข้าร่วมประกวดต้องมีภาพส่งครบทุกอำเภอ ถ้าส่งไม่ครบจะโดนตัดสิทธิ์ ชิงเงินรางวัล ชนะเลิศ 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร, รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร, รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร, รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร และ รางวัลภาพยอดเยี่ยม 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร เริ่มส่งภาพเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) หรือทางไปรษณีย์ (นับวันประทับตราส่งเป็นสำคัญ) โดยจะมีการคัดเลือกภาพ วันที่ 13 มีนาคม 2561 และประกาศผลการตัดสิน วันที่ 14 มีนาคม 2561 ทางเว็บไซต์ จังหวัดชุมพร : www.chumphon.go.th และ facebook : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และส่งภาพประกวดด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร ศาลากลางชั้น 4 ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โทรศัพท์/แฟ็ก 077 511 730

Loading...error: Alert: Content is protected !!