โอเฟียร์ ไทยแลนด์ร่วมกับองค์กรพันธมิตรปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ (กดอ่านรายละเอียด)

10 มีนาคม 2018 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ โอเฟียร์ ไทยแลนด์จัดกิจกรรมปลูกป่า โกงกาง จำนวน ๓,๐๐๐ ต้น ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๑

ซึ่งจัดโดย โอเฟียร์ไทยแลนด์ร่วมกับองค์กรพันธมิตร ได้แก่ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหัวถนน กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อมปากน้ำชุมพร และ ชุมชนอาสาสมัครในพื้นที่ สถานีตำรวจน้ำจังหวัดชุมพร มูลนิธิศุภนิมิตรจังหวัดชุมพร ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ป่าชายเลน ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร


จ.ชุมพร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรชาวชุมพรร่วมทำดีถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป

Loading...error: Alert: Content is protected !!