จังหวัดชุมพรซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล เตรียมดูแลนักท่องเที่ยวในงานโลกทะเลชุมพรปีนี้ (กดอ่านรายละเอียด)

13 มีนาคม 2018 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เมื่อวันนี้ (13 มี.ค.2561) ณ บริเวณลานหน้าเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร นายณรงค์ พลละเอียด ผวจ.ชุมพร ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ในการปฏิบัติงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ประจำปี 2561 จังหวัดชุมพร

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดชุมพร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร จึงได้จัดทำโครงการฯดังกล่าวขึ้น เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ในการปฏิบัติงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล โดยมีการระดมสรรพกำลัง เครื่องมือ เครื่องใช้ และทรัพยากร ด้านการปฏิบัติงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล และมีการสาธิตการปฏิบัติงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล รวมทั้งมีกิจกรรมการเก็บขยะ ทำความสะอาด ณ บริเวณชายหาดทะเลปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2561 ในขณะเดียวกันด้วย


นายณรงค์ พลละเอียด ผวจ.ชุมพร เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยพิบัติของประเทศไทยที่มีความถี่และมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ในทุกภูมิภาคของโลก และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งสร้างความสูญเสียให้เกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากขึ้น เป็นลำดับ จังหวัดชุมพร ได้เกิดเหตุเรือนักท่องเที่ยว โชติธารา 2 ล่มกลางทะเล เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณ 17.00 น. โดยนำนักท่องเที่ยวมาฝึกการดำน้ำและถ่ายภาพใต้น้ำบริเวณเกาะง่าม เกาะกะโหลก ในเขตพื้นที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มีผู้ประสบภัยที่รอดชีวิตจำนวน 11 คน และเสียชีวิตจำนวน 5 ราย

จังหวัดชุมพร มีความจำเป็นในการลดความเสี่ยงเพิ่มความปลอดภัยให้ ประชาชน นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนให้มีความปลอดภัยสูงสุด โดยให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดการสาธารณภัย ประกอบกับ จังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดแรกสู่ประตูภาคใต้ มีศักยภาพโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์สวยงามอยู่มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวประเภทหมู่เกาะ หาดทราย ชายทะเล จึงได้มอบหมายให้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร เป็นเจ้าภาพหลักในการเตรียมความพร้อม สร้างความเชื่อมั่น และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดชุมพร โดยการขอรับการสนับสนุนกำลังพล เครื่องมือ เครื่องใช้ ทรัพยากร จากทุกภาคส่วน ด้านการปฏิบัติงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ทั้งนี้ ให้มีการฝึกซ้อมแผนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถช่วยนักท่องเที่ยวได้อย่างทันสถานการณ์ ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียได้อีกทางหนึ่งด้วย

/// ข่าวโดย พงศกร นวนละมัย

Loading...error: Alert: Content is protected !!