ปฐมวัยก้าวไกลสู่อาเซียน (กดอ่านรายละเอียด)

4 ธันวาคม 2018 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 090.00น. ครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลชุมพรวัดสามแก้ว ร่วมกันจัดกิจกรรม ปฐมวัยก้าวไกลสู่อาเซี่ยน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลชุมพรระดับปฐมวัยขึ้นเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้จากการปฎิบัติจริง การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ต่อครอบครัว ในเรื่องของการเรียนรู้ประเทศอาเซี่ยนผ่านการเรียนรู้จากการจัดประสบการณ์ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและส่งเสริมการพัฒนาทั้ง 4ด้าน โดยแบ่งกลุ่มให้เด็กอนุบาลและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ของแต่ละประเทศในอาเซี่ยนที่ตนได้รับมอบหมาย มีทั้งการแต่งกายประจำชาติ อาหารประจำชาติ และภาษาประจำชาติในสมาชิกของกลุ่มประเทศอาเซี่ยน โดยเฉพาะของประเทศไทยมีการทำอาหารไทย รถตุ๊กๆของไทย และการการแกะสลักโฟมด้วยเครื่องจักรทันสมัยเป็นรูปวัดพระแก้วสร้างความตื่นเต้นและสนุกสนานให้แก่เด็กๆได้เป็นอย่างยิ่ง

Advertisement

Loading...

Loading...error: Alert: Content is protected !!