ม็อบแม่ค้าเดือด!!บุกวงประชุมกำนัน ผญบ.ไม่เอาสะพานลอยข้ามเอเซีย41 (กดอ่านรายละเอียด)

5 ธันวาคม 2018 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 4 ธค.61 ที่ว่าการอำเภอละแม จ.ชุมพร ในขณะที่ มีการประชุมประจำเดือน ธค.ของ นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอละแม กับ กำนัน ผญบ. ผช.ผญบ. แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน ได้มีกลุ่มชาวบ้าน ใน อำเภอละแม ร่วม 100 คน เดินทางมาพร้อมป้ายขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ มายังหน้าห้องประชุม เพื่อขอพบนายอำเภอละแม

นางปัญญารัตน์ สถาพรประสาท อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 89 หมู่ 6 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร นักธุรกิจขายอะไหล่รถยนต์ เศรษฐีนีรายใหญ่ ของ อ.ละแม พร้อมบรรดา พ่อค้าแม่ค้า นักธุรกิจ ร่วม 100 คน ขอยื่นหนังสือ ถึง นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอละแม พร้อมทั้ง เรียกร้องว่า จากการที่จะมีการก่อสร้างสะพานลอยข้ามสี่แยกละแม บนถนนสายเอเซีย41 ทั้งช่อทางขาขึ้น และ ขาลง กทม. ไปยังภาคใต้ ตามรายละเอียดที่แขวงทางหลวงจังหวัดชุมพร แจ้งว่ากรมทางหลวงได้อนุมัติงบประมาณปีพศ. 2562 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการทางหลวงสายหลัก หมายเลข 41 ช่วงอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึง บ้านสวนสมบูรณ์ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน 780 ล้านบาท และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีบทบาทในการรับรู้รับฟังและแสดงความคิดเห็นเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในโครงการดังกล่าว

แขวงทางหลวงชุมพรจึงได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ.ศาลาประชาคมอำเภอละแม แต่ชาวอำเภอละแมที่แท้จริง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังไม่ได้รับข้อยุติแต่อย่างใดจึ งขอให้อำเภอละแมช่วยดำเนินการประสานงานให้มีการประสานเจ้าของที่ดินที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมกับแขวงทางหลวงจังหวัดชุมพรอีกครั้งหนึ่ง ให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่มีส่วนได้เสียทั้ง 2 ข้างถนนซึ่งยังไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุมเรื่องก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้เรียกประชุมใหม่ เพราะยังไม่ได้ข้อยุติและให้ส่งบุคลากรที่เป็นเจ้าของโครงการ คือ อธิบดีกรมทางหลวง และรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้มารับฟังความคิดเห็นดังกล่าว การเริ่มก่อสร้างในปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งจะต้องแจ้งให้ประชาชนทราบก่อนนำเข้าแผน ไม่ใช่ดำเนินการก่อสร้างแล้วพึ่งจะไปทำประชาคมต้องให้ประชาชนได้ความกระจ่างถึงข้อดีข้อเสียและคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาด้วย ก่อนจะทำสัญญาก่อสร้าง และขอให้ตรวจสอบว่าผู้ที่เข้าร่วมประชุมก่อนหน้านี้ตามที่กล่าวอ้างและได้ลงมาและได้ลงลายมือชื่ออยู่ในฐานะอะไรมีส่วนได้เสียจริงหรือไม่

นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอละแม ได้รับหนังสือคัดค้าน การก่อสร้างสะพานลอยข้ามสี่แยกละแม ที่อ้างว่าได้ทำประชาคมไปแล้ว เพื่อดำเนินการให้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามคำเรียกร้องของ บรรดา กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า นักธุรกิจในตลาดละแม ต่อไป ก่อนที่ ม็อบแม่ค้า จะเดินทางนำป้ายไปติดที่ ริมถนนเอเซีย41 บริเวณสี่แยกละแมต่อไป และ บอกว่า สิ่งที่ชาวละแมต้องการ คือ การสร้างสะพานลอยในรูปแบบเดียวกับ ที่ สี่แยก อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี ที่ออกแบบได้ดี ชาวบ้านริมถนนได้รับผลกระทบน้อยมาก สำหรับ สี่แยกละแม มักจะเกิดปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนัก ในช่วงเทศกาลสำคัญ หรือช่วงที่มีวันหยุดยาว ทำให้ กรมทางหลวง ต้องการแก้ปัญหาดังกล่าว ในช่วง จ.ชุมพร จะมีการสร้างสะพานลอยข้ามสี่แยกสำคัญอีกหลายสี่แยกด้วยกัน

Advertisement

Loading...

Loading...error: Alert: Content is protected !!