ชาวสวนปาล์มเตรียมเฮ รัฐอนุมัติเอาน้ำมันปาล์มผลิตไฟฟ้าแล้ว (กดอ่านรายละเอียด)

7 ธันวาคม 2018 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

วันที่ 7 ธ.ค.61 เวลา 10.30น. นายสิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.กระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายฉัตชัย ศักดิ์ศิลปะชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน รองผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไท และคณะ ได้เข้าตรวจชมกระบวนการผลิตและสถานที่จัดเก็บน้ำมันปาล์มดิบและการรับซื้อปาล์มสดจากชาวสวนปาล์มในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร ของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัด (มหาชน) ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เพื่อให้ความมั่นใจว่าการซื้อน้ำมันปาล์มเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าบางปะกงในครั้งนี้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มได้โดยตรงตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยกรมการค้าภายในมีส่วนร่วมดำเนินการในการจัดซื้อ ณ.จุดส่งมอบท่าเรือ โรงสกัด ลานเท ไปถึงเกษตรกร

นายสิริ จิระพงษ์พันธ์กล่าวว่า “ สืบเนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 พ.ย.61 อนุมัติให้กระทรวงพลังงานวางแผนและเตรียมการ นำน้ำมันปาล์มดิบมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับการใช้ก๊าซธรรมชาติที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 3 จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 1600,000ตัน โดย กฟผ จะใช้เงินในการซื้อน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 2,880ล้านบาท ซึ่งเป็นต้นทุนเชื้อเพลิงสูงกว่าค่าไฟฟ้า 1,354 ล้านบาท แต่เพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชน ส่วนดังกล่าวจะได้รับการชดเชยต้นทุน จากกระทรวงพานิชย์ 525ล้านบาท “ ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เพื่อดูความเป็นไปได้เรื่องที่จะให้มีการซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกรในราคาที่กิโลกรัมละ 3 – 3.50 บาท ว่าเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน เพราะปัจจุบันเกษตรกรสามารถขายผลปาล์มสดได้เพียงแค่กิโลกรัมละ 2 – 2.50บาท เท่านั้น ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก เพราะปาล์มน้ำมันเป็นพืชเชิงเดี่ยว ไม่สามารถปลูกพืชอื่นร่วมในแปลงเดียวกันได้ เกษตรกรจึงมีรายได้ทางเดียว เมื่อราคาผลปาล์มตกต่ำเกษตรกรจึงมีความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

Advertisement

Loading...

Loading...error: Alert: Content is protected !!