ปชส.ชุมพรเพิ่มช่องทางแจ้งขอความช่วยเหลือฟื้นฟูจากอุทกภัยผ่านเฟสบุ๊คกลุ่ม “ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดชุมพร” (กดอ่านรายละเอียด)

9 มกราคม 2019 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

จังหวัดชุมพร เพิ่มช่องทางในการติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ เพื่อให้การฟื้นฟู ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพร ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โดยยึดหลัก “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” พร้อมน้อมนำกระแสรับสั่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ทรงพระราชทานไว้ในการแก้ปัญหาสาธารณภัย ดังนี้

1. เร่งดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้ดำรงชีพได้ตามปกติ โดยเร็วที่สุด
2. การปฏิบัติต้องมีแผนเผชิญเหตุ และมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติ เช่น การแจกจ่ายถุงยังชีพ ต้องไม่ช่วยเหลือซ้ำซ้อน
4. เน้นการปฏิบัติงานของจิตอาสา” เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ทั้งนี้พี่น้องประชาชนชาวชุมพรผู้ประสบอุทกภัยสามารถ ติดต่อขอรับความช่วยเหลือ ผ่านเฟสบุ๊คกลุ่ม “ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดชุมพร” https://www.facebook.com/groups/288699725169553/ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร ภายใต้การอำนวยการของ นายณรงค์ หลักกำจร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร จะช่วยรับเรื่องประสานงานไปยัง ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป หรือผู้ประสบอุทกภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ตนเองที่ 077-613617-8 หรือสายด่วน 1748

Advertisement

Loading...

Loading...error: Alert: Content is protected !!