ผู้ว่าฯชุมพร ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “บ่อน้ำทิพย์ถ้ำเขาพลู” เตรียมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ (กดอ่านรายละเอียด)

20 มีนาคม 2019 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

วันนี้(20 มี.ค. 62) นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่ วัดถ้ำเขาพลู หมู่ที่ 3 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อตรวจดูความเรียบร้อย

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด และเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยกำหนดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 11.52 – 12.38 น. พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดชุมพรกำหนดซ้อมเสมือนจริงพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 4 เมษายน 2562

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า จังหวัดชุมพรได้เตรียมพร้อมในเรื่องแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในวันที่ 6 เมษายน 2562 ซึ่งจังหวัดชุมพรก็ได้คัดเลือกบ่อน้ำทิพย์ถ้ำเขาพลู เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้ในงานพระราชพิธีดังกล่าว ด้วยเป็นบ่อที่เคยใช้ในการประกอบพระราชพิธีสำคัญหลายครั้ง ซึ่งในวันนี้เป็นการลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยในทุกในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดตกแต่งสถานที่ ด้านพิธีกรรม ด้านการดูแลความปลอดภัย และเนื่องจากเป็นพระราชพิธีที่สำคัญ จังหวัดชุมพรจึงได้กำหนดซ้อมเสมือนจริงพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 4 เมษายน 2562 เพื่อความถูกต้องและเป็นระเบียบเรียนร้อย

โดยจังหวัดชุมพรได้ประกอบพิธีกรรม นำน้ำจากบ่อน้ำทิพย์ถ้ำเขาพลู ไปใช้ทำพิธีพลีกรรม พลีน้ำศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ พิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ 200 ปี ใน พ.ศ.2525, ตอมาในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ได้นำน้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปใช้ประกอบพิธีการสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา, และวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 นำน้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปใช้ประกอบพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550, หลังจากนั้นใน พ.ศ. 2554 ใช้น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

Advertisement

Loading...

Loading...error: Alert: Content is protected !!