ขอเชิญ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร (กดอ่านรายละเอียด)

20 เมษายน 2019 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เมื่อวานนี้ (19เม.ย.62) เวลา 13.30 น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเตรียมการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในส่วนภูมิภาค จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ดชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร เพื่อเตรียมการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ในส่วนของจังหวัดชุมพร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ

นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรแจ้งต่อที่ประชุม ว่า ในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่ประชุมได้มีมติให้กระทรวงมหาดไทยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในส่วนภูมิภาคพร้อมกับส่วนกลางในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัด โดยจะมีการถ่ายทอดสดพิธีพร้อมกันทั่วประเทศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย สำหรับจังหวัดชุมพรกำหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จึงขอเชิญชวน ข้าราชการพ่อค้าประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชุมพรเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

Advertisement

Loading...

 

อารมณ์/ส.ปชส. ชุมพร
19 เมษายน 2562

Loading...error: Alert: Content is protected !!