ข่าวเด่น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ อัญเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ วางหน้าหีบศพ ส.ต.ท.เฉลิมพล คมขำ ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ พื้นที่ จ.ปัตตานี (กดอ่านรายละเอียด)

error: Alert: Content is protected !!